Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

Козацька гетьманщина XVII—XVIII століть: історія «без брому»
Автор: Дмитро РИБАКОВ (історик)


Історія своєї країни завжди трагічна — інакше про неї не варто було б писати з таким пафосом, який личить лише вітчизняній історії. Легендарне минуле стає містком, що зв’язує покоління співвітчизників, принаймні тих, кого єднає одна спільна риса історичної пам’яті, іменована в сучасній науці модним словом «ідентичність». Ідентичність українців складається з безлічі рис минулого і теперішнього.
Головна з них ґрунтується на сприйнятті коренів національної культури та державності — не таких віддалених у часі, як хотілося б романтикам. Принаймні Хмельниччина середини XVII ст., що розметала на своєму шляху «сміття Середньовіччя», і наступні трансформації гетьманської держави є, безперечно, тим Рубіконом, із якого починається відлік «національного» минулого України. Від розуміння цього минулого залежить багато в чому уявлення і про наше сьогодення, і, можливо, доля нашого майбутнього. Який він, той історичний «месидж», сотні років тому відправлений нашими попередниками?..
Спадщина Богдана
Богдан Хмельницький був надто харизматичною постаттю, щоб із його смертю згасла справа всього його життя. Навіть після 1657 р. серед старшини зберігалася установка на створення незалежної козацької держави. У виборі союзників продовжував домінувати принцип найменшої залежності і максимального компромісу, а ніяк не «братерства народів», як твердила радянська (і сучасна російська) історична наука. В останні місяці свого життя Богдан Хмельницький спробував знайти альтернативу союзу з московським царем, що не виправдав своєї мети. Головна ставка робилася на короля Речі Посполитої Яна II Казимира (1648-1668). Останній був певною мірою ставлеником Хмельницького (після смерті Владислава IV саме в результаті досягнутого коронними послами і запорізькою старшиною компромісу вдалося висунути на трон кандидатуру ліберального до «українського питання» і водночас антитурецьки налаштованого Яна II Казимира). Переговори з ним продовжив Іван Виговський — наступник великого гетьмана, геніальний дипломат і стратег.
Виговський був, безсумнівно, найяскравішою постаттю серед Богданової старшини, в руках котрого, як генерального писаря, перебувала вся зовнішня політика Гетьманату. Його кар’єра була хоч і несподіваною, але передбачуваною. Після навчання в Києво-Могилянській колегії Виговський, як і личить юному шляхтичу, присвятив себе військовій службі. Спочатку в званні ротмістра служив у війську Речі Посполитої. У трагічній для коронної армії битві з козаками під Жовтими Водами (1649 р.) Виговський був полонений татарами і відвезений до Криму. Двічі намагався втекти з полону, але був упійманий і засуджений до страти. Ось тут фортуна і звела його з Богданом Хмельницьким, який прибув для переговорів у ханську ставку. Заради дружби із союзним гетьманом хан віддав йому Виговського, а той присягнув служити Хмельницькому «головою».
Здібності Виговського забезпечили йому блискучу кар’єру в гетьманській канцелярії. Починав він писарем у гетьмана, був автором кількох універсалів, займався зовнішніми зносинами і шпіонажем. По суті, його можна назвати першим «міністром закордонних справ» козацької України. Виговський був близький до Хмельницького як ніхто інший. Здавалося, кому як не йому продовжувати справу великого гетьмана. Однак сам Хмельницький бажав передати булаву своєму єдиному ще живому сину Юркові (старший Тиміш, на якого Богдан покладав надії, загинув у Молдавську кампанію 1653 р.). З одного боку, таке рішення відповідало звичним для політичної культури того часу династичним уявленням, з другого — могло б охолодити амбіції старшини і запобігти усобицям. Формально волю гетьмана було виконано: на Чигиринській раді 1657 р. старшина поклала гетьманські обов’язки на писаря Івана Виговського, але тільки до досягнення Юрасем повноліття.
Спадщина Богдана була в руках ще однієї, не менш колоритної особистості першого покоління гетьманської старшини — Юрія Немирича. На відміну від більшості представників козацької еліти епохи Хмельниччини, Немирич походив із старовинного магнатського роду, одного з найбагатших у Речі Посполитій. На початку XVII ст. родина Немиричів навернулася на протестантизм. В умовах постійної боротьби з католиками за сфери впливу заможні протестантські родини прагнули дати своїм дітям найкращу на той час освіту. Розпочавши навчання в социніанській академії в Ракові (Польща), молодий Немирич поповнив багаж знань в університетах Лейдена, Амстердама, Оксфорда, Кембриджа та Парижа. Навчаючись у Сорбонні, він захистив і опублікував дисертацію магістра права, присвячену порівнянню політичних і юридичних систем Речі Посполитої та Московської держави. Перу Немирича належать також кілька теологічних трактатів, зокрема надрукований у Парижі «Опис і виклад духовного арсеналу християн». Ця людина по праву може бути названа першим українським гуманістом, попередником великого Сковороди.
Закінчивши «свої університети», молодий і амбітний магнат повернувся на батьківщину і відразу ж очолив протестантську шляхту Київщини. Козацьку революцію, як і більшість представників магнатерії, він сприйняв насторожено, проте гучні перемоги повстанців змусили Немирича, як і Адама Киселя — лідера православної антикозацької «партії», шукати компромісу з цією новою політичною силою. Певне, усвідомлюючи, що сонце Речі Посполитої двох народів хилиться до заходу, 1657 р. Юрій Немирич зробив безпрецедентний в очах сучасників крок — він переїхав до Чигирина під протекцію Хмельницького і прийняв «руську» віру — православ’я, релігію своїх предків. Знатність і багатство гарантували йому блискучу кар’єру в гетьманській старшині. Немирич відразу ж дістав чин полковника, а після смерті Хмельницького, завдяки своїй фундаментальній освіченості, став генеральним писарем — правою рукою Івана Виговського. Часи Виговського і Немирича були зенітом утвердження Гетьманщини, піком її бойової та політичної слави.
Велике князівство Руське
Щодо анархії, пануючої серед козацтва (із якою не завжди міг упоратися і «батько Хмель»), Виговський зайняв дуже жорстку позицію. Вгамувавши 1658 р. бунт полковника Мартина Пушкаря і січового кошового Якова Барабаша, гетьман узявся за встановлення мирної угоди з королем Яном Казимиром. Спробою домогтися прав і вільностей і водночас принести мир у «свою Річ Поспoлиту Руську» стало підписання 16 вересня 1658 р. договору в Гадячі. Основний текст договору, складений Юрієм Немиричем, у разі ратифікації Великим вальним сеймом гарантував Україні чудові перспективи для самостійного розвитку в рамках польсько-литовської держави.
За умовами Гадяцького трактату Річ Поспoлита «двох народів» перетворювалася в Річ Поспoлиту «трьох народів» — тепер і руського. «Велике Князівство Руське» (як це виглядало мовою оригіналу) набувало свій виборний парламент, казну, суд і 40-тисячну армію, підпорядковану довічно обраному гетьманові. Православна церква зрівнювалася в правах із католицькою, а православний митрополит і п’ятеро єпископів діставали місце в сенаті Речі Посполитої, а головне — на території князівства ліквідувалася Унія. Окремим пунктом обумовлювалося створення в Україні двох університетів. Києво-Могилянська академія зрівнювалася в правах із Краківською, знімалися всі обмеження на створення колегій і гімназій.
Угледівши в укладених у Гадячі угодах бунт, Москва розгорнула грандіозну пропагандистську кампанію серед низових козаків і черні. Ставка робилася на нелюбов простого люду до поляків і шляхти, спробу продати прабатьківську віру «латинам» тощо. Натомість Виговський видав універсал, у якому звинуватив Москву в поневоленні України і закликав козаків відстояти «кров’ю здобуту свободу, щоб уберегти і передати її нащадкам». Ідея свободи і «своєї Речі Поспoлитої» виявилася козацькому вуху ближчою і зрозумілішою від соціальної демагогії московського піару. На початку квітня 1659 р. об’єднане козацько-татарське військо, підкріплене найманцями із сербських і волоських земель, зійшлося в смертельній битві з московською армією під командуванням князів Трубецького, Ромодановського і Пожарського. Попри дворазову перевагу в силах — сто тисяч проти п’ятдесяти — московські війська під Конотопом зазнали нищівної поразки.
Але історія Гетьманщини — це історія виграних битв і програних війн. Можна було перемогти під Конотопом, але заплутатися у павутинні московської дипломатії. Нарешті, не слід переоцінювати далекоглядність польської політики. Навіть після Конотопа сейм не поспішав ратифікувати Гадяцький трактат, і надії на міцний мир між шляхетською Польщею та козаками танули з кожним днем.
Відсутність чіткого політичного пріоритету розхитало підвалини молодої козацької «республіки», загрожувало кривавою усобицею в середовищі самої старшини, викликаною боротьбою за гетьманську булаву і «Богданову спадщину». Опоненти Виговського били безпрограшною картою: «гетьман запродав Україну ляхам». На так званій Чорній раді, зібраній 20 вересня 1659 р. з ініціативи низового козацтва, гетьманським послам Івану Сулимі і Прокопу Верещаці навіть не дали слова — їх зарубали на місці. Сам Виговський змушений був рятуватися втечею. Через кілька днів у Білій Церкві гетьманом було проголошено Юрія Хмельницького. В Україні настала так звана Руїна, один із найпохмуріших періодів її історії — історії, яку, за безсмертним висловом Володимира Винниченка, «неможливо читати без брому».
Юрась Хмельниченко
Гетьманство Юрася остаточно знищило хитку політичну рівновагу, котрої рік за роком домагався його батько. Нащадок славної фамілії був не тільки бездарним політиком, а й дуже неврівноваженою особою. Хоча реальна влада була зосереджена в руках старшини, забагато речей ще залежали від особистої харизми лідера. У результаті Україна опинилася на порозі розпаду на Право- і Лівобережну. У братовбивчій різанині не було переможців; незалежно від того, кому діставалася булава, вигравали від цього лише сусіди


Автор: Admin 1 червня 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 37354
 (голосів: 2)


1 2 3 | Сторінка 1 із 3 | Наступна сторінка
 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 
wink


8 червня 2007 17:36

40 000 українських авторських рефератів та курсових на сайті www.ukrreferat.com - БЕЗКОШТОВНО!
95% українських рефератів народжуеться саме на ukrreferat.com, це вже згодом вони дублюються лінюхами на інших сайтах, яких цікавить не стільки розвиток рефератного руху, скільки заробляння на чужій праці.


1 березня 2008 17:20

РЎРёР±РёСЂСЃРєРѕРµ Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ - Консультант компании РІ Кишиневе. Главная страница В· Р?нформация Рѕ сайте В· Бизнес РІ компании В· Работа СЃ клиентами. CРёР±РёСЂСЃРєРѕРµ Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ


30 вересня 2011 17:49

26 май 2011 – Сертификаты на продукцию корпорации \"Сибирское здоровье\" выданные МЗ. Прайс лист \"Сибирское здоровье\" для Азербайджана. Cибирское здоровье


2 листопада 2011 01:15

Cialis vs Viagra, Viagra online, Sildenafil clislally - <a href=http://intranet2.lternet.edu/sites/intranet2.lternet.edu/files/ctools/>Cialis vs Viagra, Viagra online, Sildenafil</a> , http://intranet2.lternet.edu/sites/intranet2.lternet.edu/files/ctools/


12 лютого 2012 15:52

Buy Tadalis 20 mg - <a href=http://www.formspring.me/HereOnEarthFore/q/176738725420637198>Buy Tadalafil tablets</a> , http://www.formspring.me/HereOnEarthFore/q/176738725420637198 Buy Tadalis tablets
renova without prescription - <a href=http://www.formspring.me/RoyFardinson/q/177162087137576694>Buy Renova</a> , http://www.formspring.me/RoyFardinson/q/177162087137576694 Buy Generic Renova
sildenafil citrate 100mg - <a href=http://www.formspring.me/DarenNieland/q/244086632448262982>buy generic citrate sildenafil</a> , http://www.formspring.me/DarenNieland/q/244086632448262982 buy generic sildenafil citrate
bupropion 300 mg - <a href=http://www.formspring.me/RoyMilton/q/177165008944271431>order cheap bupropion</a> , http://www.formspring.me/RoyMilton/q/177165008944271431 Buy Cheap Bupropion Online
order misoprostol - <a href=http://www.formspring.me/HollyStolzenber/q/244087627257487402>Misoprostol Cost</a> , http://www.formspring.me/HollyStolzenber/q/244087627257487402 misoprostol 400 mg
Buy Furosemide 40 Mg - <a href=http://www.formspring.me/ConradCurella/q/178974744559785215>buy furosemide 40 mg mexico</a> , http://www.formspring.me/ConradCurella/q/178974744559785215 Buy Furosemide 40 Mg
renova cream - <a href=http://www.formspring.me/MaritaMelfi/q/238983713554186101>how much does renova cost</a> , http://www.formspring.me/MaritaMelfi/q/238983713554186101 renova cream
synthroid 100mcg - <a href=http://www.formspring.me/KaraBloemker/q/242194499596461161>L-thyroxine 100 Mg</a> , http://www.formspring.me/KaraBloemker/q/242194499596461161 buy thyroxine uk
generic nolvadex online - <a href=http://www.formspring.me/TorrieInnocenti/q/242200048165719320>nolvadex cost</a> , http://www.formspring.me/TorrieInnocenti/q/242200048165719320 nolvadex without prescription


23 лютого 2012 05:40

cytotec 200 mg - <a href=http://www.formspring.me/JereRuano/q/178864911584107213#5667>Cytotec</a> , http://www.formspring.me/JereRuano/q/178864911584107213#6024


10 березня 2012 15:57

nolvadex 10 mg - <a href=http://buynolvadexonlinerx.com/#18833>nolvadex 10 mg</a> , http://buynolvadexonlinerx.com/#2534 buy nolvadex online


4 квітня 2012 09:45

easy payday loans - <a href=http://faxlesspaydayloanssameday.com/#1846>faxless payday loan</a> , http://faxlesspaydayloanssameday.com/#10789 same day payday loans


5 квітня 2012 09:25

same day payday loans - <a href=http://faxlesspaydayloanssameday.com/#2170>faxless payday loan</a> , http://faxlesspaydayloanssameday.com/#16283 instant approval payday loans


5 квітня 2012 10:21

instant payday loans - <a href=http://noteletrackinstantpaydayloans.com/#4685>instant payday loans</a> , http://noteletrackinstantpaydayloans.com/#5780 no teletrack payday loans


6 квітня 2012 11:52

buy cialis online - <a href=http://buygenericcialisonlinerx.com/#6799>cheap cialis online</a> , http://buygenericcialisonlinerx.com/#4762 cheap generic cialis


9 квітня 2012 11:31

buy accutane online - <a href=http://buycheapaccutaneonline.com/#2530>order accutane online</a> , http://buycheapaccutaneonline.com/#14454 purchase accutane


10 квітня 2012 21:59

purchase lasix - <a href=http://buycheaplasixonline.com/#11447>order lasix</a> , http://buycheaplasixonline.com/#2565 lasix online


14 квітня 2012 07:33

buy lasix - <a href=http://buycheaplasixonline.com/#6292>purchase lasix</a> , http://buycheaplasixonline.com/#13263 furosemide lasix


14 квітня 2012 13:27

buy viagra - <a href=http://buycheapviagraonlinetoday.com/#15571>cheap viagra</a> , http://buycheapviagraonlinetoday.com/#10014 viagra 50 mg


15 квітня 2012 06:03

viagra online - <a href=http://buyviagraonlinerxstore.com/#11236>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlinerxstore.com/#16336 viagra online


20 квітня 2012 07:20

nolvadex price - <a href=http://buynolvadexonlinenow.com/#8054>generic nolvadex</a> , http://buynolvadexonlinenow.com/#6614 buying nolvadex online


22 квітня 2012 14:30

levitra without prescription - <a href=http://buylevitraonlinestore.com/#15872>buy levitra</a> , http://buylevitraonlinestore.com/#20776 levitra price


24 квітня 2012 18:15

cheap generic viagra - <a href=http://buyviagraonlinerxnow.com/#14484>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlinerxnow.com/#12688 viagra price


26 квітня 2012 18:30

cheap generic levitra - <a href=http://buycheaponlinelevitra.com/#5054>cheap levitra online</a> , http://buycheaponlinelevitra.com/#13824 buy cheap levitra


28 квітня 2012 14:28

buy viagra - <a href=http://buyviagrahereonline.com/#20826>generic viagra</a> , http://buyviagrahereonline.com/#17163 buy generic viagra


2 травень 2012 03:48

buy cheap cialis - <a href=http://buycialishereonline.com/#5365>generic cialis</a> , http://buycialishereonline.com/#1276 cialis without prescription


2 травень 2012 15:12

generic levitra - <a href=http://buylevitrahereonline.com/#7720>levitra 10 mg</a> , http://buylevitrahereonline.com/#13329 buy levitra online


3 травень 2012 03:32

levitra 10 mg - <a href=http://buylevitrahereonline.com/#11267>generic levitra</a> , http://buylevitrahereonline.com/#12686 generic levitra


3 травень 2012 04:02

generic finasteride - <a href=http://buypropeciahereonline.com/#13048>buy generic finasteride</a> , http://buypropeciahereonline.com/#16477 cheap propecia


3 травень 2012 17:45

purchase levitra - <a href=http://cheaplevitraonlinehere.com/#20660>levitra online</a> , http://cheaplevitraonlinehere.com/#19505 cheap levitra


5 травень 2012 12:17

nolvadex 20 mg - <a href=http://buynolvadexhereonline.com/#10715>buy nolvadex online</a> , http://buynolvadexhereonline.com/#16813 buy generic nolvadex


10 травень 2012 23:58

cytotec 200 mcg - <a href=http://buycytotechereonline.com/#15954>cytotec price</a> , http://buycytotechereonline.com/#16674 purchase cytotec


12 травень 2012 06:59

generic silagra - <a href=http://www.formspring.me/LinnMilewski/q/322127388970320063#8609>order silagra</a> , http://www.formspring.me/LinnMilewski/q/322127388970320063#18199 silagra online


12 травень 2012 19:24

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246

Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть