Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

Козацька гетьманщина XVII—XVIII століть: історія «без брому»
Автор: Дмитро РИБАКОВ (історик)


Історія своєї країни завжди трагічна — інакше про неї не варто було б писати з таким пафосом, який личить лише вітчизняній історії. Легендарне минуле стає містком, що зв’язує покоління співвітчизників, принаймні тих, кого єднає одна спільна риса історичної пам’яті, іменована в сучасній науці модним словом «ідентичність». Ідентичність українців складається з безлічі рис минулого і теперішнього.
Головна з них ґрунтується на сприйнятті коренів національної культури та державності — не таких віддалених у часі, як хотілося б романтикам. Принаймні Хмельниччина середини XVII ст., що розметала на своєму шляху «сміття Середньовіччя», і наступні трансформації гетьманської держави є, безперечно, тим Рубіконом, із якого починається відлік «національного» минулого України. Від розуміння цього минулого залежить багато в чому уявлення і про наше сьогодення, і, можливо, доля нашого майбутнього. Який він, той історичний «месидж», сотні років тому відправлений нашими попередниками?..
Спадщина Богдана
Богдан Хмельницький був надто харизматичною постаттю, щоб із його смертю згасла справа всього його життя. Навіть після 1657 р. серед старшини зберігалася установка на створення незалежної козацької держави. У виборі союзників продовжував домінувати принцип найменшої залежності і максимального компромісу, а ніяк не «братерства народів», як твердила радянська (і сучасна російська) історична наука. В останні місяці свого життя Богдан Хмельницький спробував знайти альтернативу союзу з московським царем, що не виправдав своєї мети. Головна ставка робилася на короля Речі Посполитої Яна II Казимира (1648-1668). Останній був певною мірою ставлеником Хмельницького (після смерті Владислава IV саме в результаті досягнутого коронними послами і запорізькою старшиною компромісу вдалося висунути на трон кандидатуру ліберального до «українського питання» і водночас антитурецьки налаштованого Яна II Казимира). Переговори з ним продовжив Іван Виговський — наступник великого гетьмана, геніальний дипломат і стратег.
Виговський був, безсумнівно, найяскравішою постаттю серед Богданової старшини, в руках котрого, як генерального писаря, перебувала вся зовнішня політика Гетьманату. Його кар’єра була хоч і несподіваною, але передбачуваною. Після навчання в Києво-Могилянській колегії Виговський, як і личить юному шляхтичу, присвятив себе військовій службі. Спочатку в званні ротмістра служив у війську Речі Посполитої. У трагічній для коронної армії битві з козаками під Жовтими Водами (1649 р.) Виговський був полонений татарами і відвезений до Криму. Двічі намагався втекти з полону, але був упійманий і засуджений до страти. Ось тут фортуна і звела його з Богданом Хмельницьким, який прибув для переговорів у ханську ставку. Заради дружби із союзним гетьманом хан віддав йому Виговського, а той присягнув служити Хмельницькому «головою».
Здібності Виговського забезпечили йому блискучу кар’єру в гетьманській канцелярії. Починав він писарем у гетьмана, був автором кількох універсалів, займався зовнішніми зносинами і шпіонажем. По суті, його можна назвати першим «міністром закордонних справ» козацької України. Виговський був близький до Хмельницького як ніхто інший. Здавалося, кому як не йому продовжувати справу великого гетьмана. Однак сам Хмельницький бажав передати булаву своєму єдиному ще живому сину Юркові (старший Тиміш, на якого Богдан покладав надії, загинув у Молдавську кампанію 1653 р.). З одного боку, таке рішення відповідало звичним для політичної культури того часу династичним уявленням, з другого — могло б охолодити амбіції старшини і запобігти усобицям. Формально волю гетьмана було виконано: на Чигиринській раді 1657 р. старшина поклала гетьманські обов’язки на писаря Івана Виговського, але тільки до досягнення Юрасем повноліття.
Спадщина Богдана була в руках ще однієї, не менш колоритної особистості першого покоління гетьманської старшини — Юрія Немирича. На відміну від більшості представників козацької еліти епохи Хмельниччини, Немирич походив із старовинного магнатського роду, одного з найбагатших у Речі Посполитій. На початку XVII ст. родина Немиричів навернулася на протестантизм. В умовах постійної боротьби з католиками за сфери впливу заможні протестантські родини прагнули дати своїм дітям найкращу на той час освіту. Розпочавши навчання в социніанській академії в Ракові (Польща), молодий Немирич поповнив багаж знань в університетах Лейдена, Амстердама, Оксфорда, Кембриджа та Парижа. Навчаючись у Сорбонні, він захистив і опублікував дисертацію магістра права, присвячену порівнянню політичних і юридичних систем Речі Посполитої та Московської держави. Перу Немирича належать також кілька теологічних трактатів, зокрема надрукований у Парижі «Опис і виклад духовного арсеналу християн». Ця людина по праву може бути названа першим українським гуманістом, попередником великого Сковороди.
Закінчивши «свої університети», молодий і амбітний магнат повернувся на батьківщину і відразу ж очолив протестантську шляхту Київщини. Козацьку революцію, як і більшість представників магнатерії, він сприйняв насторожено, проте гучні перемоги повстанців змусили Немирича, як і Адама Киселя — лідера православної антикозацької «партії», шукати компромісу з цією новою політичною силою. Певне, усвідомлюючи, що сонце Речі Посполитої двох народів хилиться до заходу, 1657 р. Юрій Немирич зробив безпрецедентний в очах сучасників крок — він переїхав до Чигирина під протекцію Хмельницького і прийняв «руську» віру — православ’я, релігію своїх предків. Знатність і багатство гарантували йому блискучу кар’єру в гетьманській старшині. Немирич відразу ж дістав чин полковника, а після смерті Хмельницького, завдяки своїй фундаментальній освіченості, став генеральним писарем — правою рукою Івана Виговського. Часи Виговського і Немирича були зенітом утвердження Гетьманщини, піком її бойової та політичної слави.
Велике князівство Руське
Щодо анархії, пануючої серед козацтва (із якою не завжди міг упоратися і «батько Хмель»), Виговський зайняв дуже жорстку позицію. Вгамувавши 1658 р. бунт полковника Мартина Пушкаря і січового кошового Якова Барабаша, гетьман узявся за встановлення мирної угоди з королем Яном Казимиром. Спробою домогтися прав і вільностей і водночас принести мир у «свою Річ Поспoлиту Руську» стало підписання 16 вересня 1658 р. договору в Гадячі. Основний текст договору, складений Юрієм Немиричем, у разі ратифікації Великим вальним сеймом гарантував Україні чудові перспективи для самостійного розвитку в рамках польсько-литовської держави.
За умовами Гадяцького трактату Річ Поспoлита «двох народів» перетворювалася в Річ Поспoлиту «трьох народів» — тепер і руського. «Велике Князівство Руське» (як це виглядало мовою оригіналу) набувало свій виборний парламент, казну, суд і 40-тисячну армію, підпорядковану довічно обраному гетьманові. Православна церква зрівнювалася в правах із католицькою, а православний митрополит і п’ятеро єпископів діставали місце в сенаті Речі Посполитої, а головне — на території князівства ліквідувалася Унія. Окремим пунктом обумовлювалося створення в Україні двох університетів. Києво-Могилянська академія зрівнювалася в правах із Краківською, знімалися всі обмеження на створення колегій і гімназій.
Угледівши в укладених у Гадячі угодах бунт, Москва розгорнула грандіозну пропагандистську кампанію серед низових козаків і черні. Ставка робилася на нелюбов простого люду до поляків і шляхти, спробу продати прабатьківську віру «латинам» тощо. Натомість Виговський видав універсал, у якому звинуватив Москву в поневоленні України і закликав козаків відстояти «кров’ю здобуту свободу, щоб уберегти і передати її нащадкам». Ідея свободи і «своєї Речі Поспoлитої» виявилася козацькому вуху ближчою і зрозумілішою від соціальної демагогії московського піару. На початку квітня 1659 р. об’єднане козацько-татарське військо, підкріплене найманцями із сербських і волоських земель, зійшлося в смертельній битві з московською армією під командуванням князів Трубецького, Ромодановського і Пожарського. Попри дворазову перевагу в силах — сто тисяч проти п’ятдесяти — московські війська під Конотопом зазнали нищівної поразки.
Але історія Гетьманщини — це історія виграних битв і програних війн. Можна було перемогти під Конотопом, але заплутатися у павутинні московської дипломатії. Нарешті, не слід переоцінювати далекоглядність польської політики. Навіть після Конотопа сейм не поспішав ратифікувати Гадяцький трактат, і надії на міцний мир між шляхетською Польщею та козаками танули з кожним днем.
Відсутність чіткого політичного пріоритету розхитало підвалини молодої козацької «республіки», загрожувало кривавою усобицею в середовищі самої старшини, викликаною боротьбою за гетьманську булаву і «Богданову спадщину». Опоненти Виговського били безпрограшною картою: «гетьман запродав Україну ляхам». На так званій Чорній раді, зібраній 20 вересня 1659 р. з ініціативи низового козацтва, гетьманським послам Івану Сулимі і Прокопу Верещаці навіть не дали слова — їх зарубали на місці. Сам Виговський змушений був рятуватися втечею. Через кілька днів у Білій Церкві гетьманом було проголошено Юрія Хмельницького. В Україні настала так звана Руїна, один із найпохмуріших періодів її історії — історії, яку, за безсмертним висловом Володимира Винниченка, «неможливо читати без брому».
Юрась Хмельниченко
Гетьманство Юрася остаточно знищило хитку політичну рівновагу, котрої рік за роком домагався його батько. Нащадок славної фамілії був не тільки бездарним політиком, а й дуже неврівноваженою особою. Хоча реальна влада була зосереджена в руках старшини, забагато речей ще залежали від особистої харизми лідера. У результаті Україна опинилася на порозі розпаду на Право- і Лівобережну. У братовбивчій різанині не було переможців; незалежно від того, кому діставалася булава, вигравали від цього лише сусіди


Автор: Admin 1 червня 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 12996
 (голосів: 2)


1 2 3 | Сторінка 1 із 3 | Наступна сторінка
 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 
wink


8 червня 2007 17:36

40 000 українських авторських рефератів та курсових на сайті www.ukrreferat.com - БЕЗКОШТОВНО!
95% українських рефератів народжуеться саме на ukrreferat.com, це вже згодом вони дублюються лінюхами на інших сайтах, яких цікавить не стільки розвиток рефератного руху, скільки заробляння на чужій праці.


1 березня 2008 17:20

РЎРёР±РёСЂСЃРєРѕРµ Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ - Консультант компании РІ Кишиневе. Главная страница В· Р?нформация Рѕ сайте В· Бизнес РІ компании В· Работа СЃ клиентами. CРёР±РёСЂСЃРєРѕРµ Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ


30 вересня 2011 17:49

26 май 2011 – Сертификаты на продукцию корпорации \"Сибирское здоровье\" выданные МЗ. Прайс лист \"Сибирское здоровье\" для Азербайджана. Cибирское здоровье


2 листопада 2011 01:15

Cialis vs Viagra, Viagra online, Sildenafil clislally - <a href=http://intranet2.lternet.edu/sites/intranet2.lternet.edu/files/ctools/>Cialis vs Viagra, Viagra online, Sildenafil</a> , http://intranet2.lternet.edu/sites/intranet2.lternet.edu/files/ctools/


12 лютого 2012 15:52

Buy Tadalis 20 mg - <a href=http://www.formspring.me/HereOnEarthFore/q/176738725420637198>Buy Tadalafil tablets</a> , http://www.formspring.me/HereOnEarthFore/q/176738725420637198 Buy Tadalis tablets
renova without prescription - <a href=http://www.formspring.me/RoyFardinson/q/177162087137576694>Buy Renova</a> , http://www.formspring.me/RoyFardinson/q/177162087137576694 Buy Generic Renova
sildenafil citrate 100mg - <a href=http://www.formspring.me/DarenNieland/q/244086632448262982>buy generic citrate sildenafil</a> , http://www.formspring.me/DarenNieland/q/244086632448262982 buy generic sildenafil citrate
bupropion 300 mg - <a href=http://www.formspring.me/RoyMilton/q/177165008944271431>order cheap bupropion</a> , http://www.formspring.me/RoyMilton/q/177165008944271431 Buy Cheap Bupropion Online
order misoprostol - <a href=http://www.formspring.me/HollyStolzenber/q/244087627257487402>Misoprostol Cost</a> , http://www.formspring.me/HollyStolzenber/q/244087627257487402 misoprostol 400 mg
Buy Furosemide 40 Mg - <a href=http://www.formspring.me/ConradCurella/q/178974744559785215>buy furosemide 40 mg mexico</a> , http://www.formspring.me/ConradCurella/q/178974744559785215 Buy Furosemide 40 Mg
renova cream - <a href=http://www.formspring.me/MaritaMelfi/q/238983713554186101>how much does renova cost</a> , http://www.formspring.me/MaritaMelfi/q/238983713554186101 renova cream
synthroid 100mcg - <a href=http://www.formspring.me/KaraBloemker/q/242194499596461161>L-thyroxine 100 Mg</a> , http://www.formspring.me/KaraBloemker/q/242194499596461161 buy thyroxine uk
generic nolvadex online - <a href=http://www.formspring.me/TorrieInnocenti/q/242200048165719320>nolvadex cost</a> , http://www.formspring.me/TorrieInnocenti/q/242200048165719320 nolvadex without prescription


23 лютого 2012 05:40

cytotec 200 mg - <a href=http://www.formspring.me/JereRuano/q/178864911584107213#5667>Cytotec</a> , http://www.formspring.me/JereRuano/q/178864911584107213#6024


10 березня 2012 15:57

nolvadex 10 mg - <a href=http://buynolvadexonlinerx.com/#18833>nolvadex 10 mg</a> , http://buynolvadexonlinerx.com/#2534 buy nolvadex online


4 квітня 2012 09:45

easy payday loans - <a href=http://faxlesspaydayloanssameday.com/#1846>faxless payday loan</a> , http://faxlesspaydayloanssameday.com/#10789 same day payday loans


5 квітня 2012 09:25

same day payday loans - <a href=http://faxlesspaydayloanssameday.com/#2170>faxless payday loan</a> , http://faxlesspaydayloanssameday.com/#16283 instant approval payday loans


5 квітня 2012 10:21

instant payday loans - <a href=http://noteletrackinstantpaydayloans.com/#4685>instant payday loans</a> , http://noteletrackinstantpaydayloans.com/#5780 no teletrack payday loans


6 квітня 2012 11:52

buy cialis online - <a href=http://buygenericcialisonlinerx.com/#6799>cheap cialis online</a> , http://buygenericcialisonlinerx.com/#4762 cheap generic cialis


9 квітня 2012 11:31

buy accutane online - <a href=http://buycheapaccutaneonline.com/#2530>order accutane online</a> , http://buycheapaccutaneonline.com/#14454 purchase accutane


10 квітня 2012 21:59

purchase lasix - <a href=http://buycheaplasixonline.com/#11447>order lasix</a> , http://buycheaplasixonline.com/#2565 lasix online


14 квітня 2012 07:33

buy lasix - <a href=http://buycheaplasixonline.com/#6292>purchase lasix</a> , http://buycheaplasixonline.com/#13263 furosemide lasix


14 квітня 2012 13:27

buy viagra - <a href=http://buycheapviagraonlinetoday.com/#15571>cheap viagra</a> , http://buycheapviagraonlinetoday.com/#10014 viagra 50 mg


15 квітня 2012 06:03

viagra online - <a href=http://buyviagraonlinerxstore.com/#11236>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlinerxstore.com/#16336 viagra online


20 квітня 2012 07:20

nolvadex price - <a href=http://buynolvadexonlinenow.com/#8054>generic nolvadex</a> , http://buynolvadexonlinenow.com/#6614 buying nolvadex online


22 квітня 2012 14:30

levitra without prescription - <a href=http://buylevitraonlinestore.com/#15872>buy levitra</a> , http://buylevitraonlinestore.com/#20776 levitra price


24 квітня 2012 18:15

cheap generic viagra - <a href=http://buyviagraonlinerxnow.com/#14484>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlinerxnow.com/#12688 viagra price


26 квітня 2012 18:30

cheap generic levitra - <a href=http://buycheaponlinelevitra.com/#5054>cheap levitra online</a> , http://buycheaponlinelevitra.com/#13824 buy cheap levitra


28 квітня 2012 14:28

buy viagra - <a href=http://buyviagrahereonline.com/#20826>generic viagra</a> , http://buyviagrahereonline.com/#17163 buy generic viagra


2 травень 2012 03:48

buy cheap cialis - <a href=http://buycialishereonline.com/#5365>generic cialis</a> , http://buycialishereonline.com/#1276 cialis without prescription


2 травень 2012 15:12

generic levitra - <a href=http://buylevitrahereonline.com/#7720>levitra 10 mg</a> , http://buylevitrahereonline.com/#13329 buy levitra online


3 травень 2012 03:32

levitra 10 mg - <a href=http://buylevitrahereonline.com/#11267>generic levitra</a> , http://buylevitrahereonline.com/#12686 generic levitra


3 травень 2012 04:02

generic finasteride - <a href=http://buypropeciahereonline.com/#13048>buy generic finasteride</a> , http://buypropeciahereonline.com/#16477 cheap propecia


3 травень 2012 17:45

purchase levitra - <a href=http://cheaplevitraonlinehere.com/#20660>levitra online</a> , http://cheaplevitraonlinehere.com/#19505 cheap levitra


5 травень 2012 12:17

nolvadex 20 mg - <a href=http://buynolvadexhereonline.com/#10715>buy nolvadex online</a> , http://buynolvadexhereonline.com/#16813 buy generic nolvadex


10 травень 2012 23:58

cytotec 200 mcg - <a href=http://buycytotechereonline.com/#15954>cytotec price</a> , http://buycytotechereonline.com/#16674 purchase cytotec


12 травень 2012 06:59

generic silagra - <a href=http://www.formspring.me/LinnMilewski/q/322127388970320063#8609>order silagra</a> , http://www.formspring.me/LinnMilewski/q/322127388970320063#18199 silagra online


12 травень 2012 19:24

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434

Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть